ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบปรับปรุงชุดสักการะด้วยเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับใช้งานในคอนโดมิเนียม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบปรับปรุงชุดสักการะด้วยเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับใช้งานในคอนโดมิเนียม
Title.Alternative
Modern religion ceremony ceramic kit for condominium
Creator
อานุภาพ บุดดาพันธ์
Subject
เครื่องเคลือบดินเผา -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบปรับปรุงชุดสักการะบูชา สาหรับการใช้งานในพื้นที่ลักษณะคอนโด ซึ่งมีข้อจำกัดทางพื้นที่ เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานและความต้องการให้ตรงจุดมากขึ้น โดยเสนอแนะเป็นชุดสักการะจากวัสดุเครื่องเคลือบดินเผา ที่ออกแบบให้เรียบง่ายและทันสมัย โดยโครงการได้เริ่มต้นมาจากการสังเกตเห็นจากทัศนคติ และพฤติกรรมของคนยุคใหม่ ที่มีต่อกิจกรรมทางด้านศาสนาเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันรูปแบบการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนา ค่อนข้างมีความจำกัดด้วยหลายเหตุผล โครงการนี้จึงถูกเขียนขึ้นเพื่อหวังว่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกการใช้งานที่ดีให้กับผู้บริโภค รวมถึงเป็นการเปิดกว้างในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาต่อไป โครงการนี้ออกแบบชุดสักการะโดยแบ่งออกเป็นชุดผลิตภัณฑ์หลักที่จำเป็นสำหรับการใช้งานประกอบพิธีสวดมนต์ ไหว้พระต่างๆและชุดผลิตภัณฑ์รองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมในการประกอบพิธี และออกแบบบริเวณสำหรับการจัดวางใน 2 รูปแบบคือ ลักษณะการใช้งานวางบนเฟอร์นิเจอร์ในที่พักอาศัย และลักษณะหิ้งพระ หรือชั้นวางติดผนัง อีกทั้งยังออกแบบภายใต้แนวคิดที่ประยุกต์เข้าด้วยกันระหว่างความเป็นศาสนาพุทธ และความทันสมัย เรียบง่าย เพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภค ได้กว้าง และหลากหลายมากเท่าที่จะเป็นไปได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ajarngame@yahoo.co.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-16
Date.Modified
2560-06-16
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. อ625ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118