ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการเสนอแนะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ทะเลเผากรณีศึกษา : ร้านมิสเตอร์ซีฟู้ด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการเสนอแนะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ทะเลเผากรณีศึกษา : ร้านมิสเตอร์ซีฟู้ด
Title.Alternative
Furniture design projects seafood buffet case study : Mr. Seafood
Creator
วีร์สุดา คชาธรทิพย์
Subject
การออกแบบเครื่องเรือน
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ในปัจจุบันธุรกิจอาหารของไทย มีความคึกคักเป็นอย่างมากสังเกตได้จาก สถิติการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านของคนไทยในปี 2558 ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจัยทางด้านความคุ้มค่าเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารของคนไทยควบคู่ไปกับความต้องการในการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศเพื่อคลายความเครียด หรือแม้กระทั้งการแสวงหาความสนุกสนานในครอบครัวและในกลุ่มเพื่อน ล้วนเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นทำให้เศรษฐกิจมีความคึกคัก ธุรกิจบุฟเฟ่ต์จึงเข้ามาเป็นตัวเลือกหลักในการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร และธุรกิจบุฟเฟ่ต์ที่กำลังได้รับความนิยม คือธุรกิจบุฟเฟ่ต์ทะเลเผา สังเกตเห็นได้จาก ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีร้านบุฟเฟ่ต์ทะเลเผาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการรับประทานอาหารทะเลตามร้านอาหารทั่วๆไป “ร้านมิสเตอร์ซีฟู้ด” ถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน และเป็นร้านแรกๆที่ทำธุรกิจอาหารประเภทนี้ โดยร้านมิสเตอร์ซีฟู้ด จะเน้นไปที่คุณภาพของอาหารที่สดใหม่ และขนาดของอาหาร ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษเมื่อเทียบกับร้านอื่นและด้วยจำนวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทำให้ปัจจุบันร้านมิสเตอร์ซีฟู้ด มีสาขาเปิดให้บริการทั้งหมด 2 สาขา ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี โดยแต่ละสาขา จะตั้งอยู่ตาม แหล่งชุมชนต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการมาใช้บริการของลูกค้า แต่ทั้งนี้เนื่องจากกระแสเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับร้านคู่แข่ง ที่เกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้ร้านมิสเตอร์ซีฟู้ดมีความจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ ซึ่งการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายในร้าน จะสามารถเพิ่มความน่าสนใจและสร้างความแตกต่างให้กับร้าน อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นระหว่างการรับประทาน และเป็นการยกระดับการรับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล ให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะมากขึ้น โครงการเสนอแนะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ทะเลเผากรณีศึกษา : ร้านมิสเตอร์ซีฟู้ด เป็นโครงการเพื่อพัฒนา ระบบการให้บริการของทางร้าน และรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการรับประทานของผู้บริโภค ทั้งนี้ มีการนำแปลนเดิมของร้านมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่อง นำเสนอแก้ไขและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบและพฤติกรรมการรับประทานของทางร้าน และในขณะเดียวกันยังเป็นการพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของร้านมิสเตอร์ซีฟู้ด ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค และเป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับสาขาย่อยอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ดุลยพล ศรีจันทร์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-16
Date.Modified
2560-06-16
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว838ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77