ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในหน่วยงานภาครัฐ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองสำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในหน่วยงานภาครัฐ
Title.Alternative
The development of computer-assisted instruction on electroencephalography tracing for government electroencephalography technologist
Creator
ลัดดาวัลย์ จำปา
Creator
ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
Creator
เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Subject
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2555
Date.Issued
2560-06-16
Date.Modified
2560-06-16
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
1685-3954
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 11, ฉบับที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย. 2555) 25-32
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118