ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาทดลองเทคนิคการลดคุณลักษณะและอัลกอริทึมการจัดหมวดหมู่ของเอกสารภาษาไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาทดลองเทคนิคการลดคุณลักษณะและอัลกอริทึมการจัดหมวดหมู่ของเอกสารภาษาไทย
Title.Alternative
An experimental study on feature reduction techniques and classification algorithms of Thai documents
Creator
นิเวศ จิระวิชิตชัย
Creator
ปริญญา สงวนสัตย์
Creator
พยุง มีสัจ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Subject
เอกสาร -- ไทย -- การจัดเก็บ
Subject
อัลกอริทึม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2552
Date.Issued
2560-06-14
Date.Modified
2560-06-14
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-9512
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 18, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552) 11-24
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.175.101