ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการเสนอแนะการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงเรียนที่มีแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการเสนอแนะการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงเรียนที่มีแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่
Title.Alternative
The furniture sets desing proposal project for Montessori School
Creator
จอมขวัญ ศรีปากร
Subject
การออกแบบเครื่องเรือน
Subject
โต๊ะ -- การออกแบบ
Subject
เก้าอี้ -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการเสนอแนะการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงเรียนที่มีแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ระดับชั้นอนุบาล ( 3 – 6 ปี) มุ่งเน้นการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้กับโรงเรียนที่มีแนวการสอน แบบมอนเตสซอรี่ได้ทุกรูปแบบ ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เฉพาะทางสำหรับโรงเรียนที่มีแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ โดยการออกแบบของโครงการนี้จะเน้นพฤติกรรมการใช้งานของเด็กในบริบทไทย และสิ่งสำคัญยังคงไว้ซึ่งแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ทั้งในด้านของภาพลักษณ์ที่สงบอบอุ่นเหมือนบ้าน มีความเป็นระเบียบ และวิธีการสอนที่ให้เด็กเรียนรู้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง ซึ่งชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามลักษณะการใช้งาน กลุ่มแรกคือส่วนของห้องเรียนแบ่ง ออกเป็น โต๊ะเรียน เก้าอี้ และชั้นวางสื่อการสอน กลุ่มที่สองคือส่วนของการรับประทานอาหารกลางวัน แบ่งออกเป็น โต๊ะรับประทานอาหารกลางวัน เก้าอี้ โต๊ะสำหรับวางอาหาร และโต๊ะสำหรับล้างจาน กลุ่มที่สามคือส่วนของห้องแต่งตัวแบ่งออกเป็น ตู้เก็บอุปกรณ์ส่วนตัว และโต๊ะสำหรับแต่งตัว ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นออกแบบให้ได้มาตรฐานสัดส่วนเด็กไทย และช่วยส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองตามพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปวิณ รุจิเกียรติกำจร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
krpwinn@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-13
Date.Modified
2560-06-13
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. จ196ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218