ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกลามิเนตเหลือใช้

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกลามิเนตเหลือใช้
Title.Alternative
Product design from disposal plastic laminated films
Creator
พิชญ์สินี กุสลางกูรวัฒน์
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากบรรจุภัณฑ์พลาสติกลามิเนตเหลือใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาการนำแผ่นพลาสติกลามิเนตฟิล์มที่เหลือใช้ เช่น ซองเมล็ดกาแฟ หรือ เศษเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากพลาสติกชนิดนี้ได้ถูกนำมาห่อหุ้มสินค้าที่มีการบริโภคในทุกๆ วัน ทำให้มีปริมาณการผลิตที่สูง จึงส่งผลให้ปริมาณการทิ้งที่สูงตาม ก่อให้เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีปัญหาการนำกลับมารีไซเคิลและไม่นิยมนำกลับมาใช้ซ้ำ เพราะประกอบไป ด้วยพลาสติกหลายประเภทซ้อนทับกัน ทำให้ยากต่อการแยกและการจัดการ แต่ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายของพลาสติกแต่ละชนิดที่ซ้อนทับกัน ทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีมีความน่าสนใจในการนำมาพัฒนา ประยุกต์ใช้กับงานสิ่งทอ และเพิ่มมูลค่าให้กับตัววัสดุ การออกแบบและการทดลองใช้กระบวนการพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อน (Heat Press) ซึ่งเป็นทั้งตัวช่วยในการเชื่อมติดกันของผ้ากับพลาสติก โดยไม่ต้องใช้สารช่วยในการยึดเกาะ หรือกาว และยังสามารถสร้างสรรค์ลวดลายต่างๆลงบนชิ้นงานได้โดยตรง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ผ้ามีโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้น มีคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้น และมีความสวยงามทันสมัย ผลการออกแบบนี้ได้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ และมีผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบสิ่งทอ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปรียาภัสสร์ ด้วงทอง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-08
Date.Modified
2560-06-08
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. พ639ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.237.76.91