ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอโดยตกแต่งผืนผ้าด้วยไม้วีเนียร์เหลือใช้จากโรงงาน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอโดยตกแต่งผืนผ้าด้วยไม้วีเนียร์เหลือใช้จากโรงงาน
Title.Alternative
Home textile products decorated with wasted veneer wood from production
Creator
วริษา หาญวัฒนานุกุล
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Subject
สิ่งทอ -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอโดยตกแต่งผืนผ้าด้วยไม้วีเนียร์เหลือใช้จากโรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางที่จะนำเศษไม้วีเนียร์เหลือใช้ในโรงงาน ซึ่งจะเหลือจากการปิดผิวหน้าเศษไม้วีเนียร์จำนวนมากที่เหลือทิ้งในโรงงานไม่สามารถนำไปใช้ได้ ทั้งที่ไม้วีเนียร์นั้นยังคงมีคุณภาพดีอยู่ แต่กลายเป็นวัสดุหมดมูลค่าลงด้วยผิวของไม้วีเนียร์ที่มีความสวยงามให้สัมผัสเป็นธรรมชาติ และมีความยืดหยุ่นพอสมควร โครงการนี้จึงนำเอาเศษไม้วีเนียร์นั้นมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผสมผสานกับผืนผ้า การออกแบบและการทดลองจะใช้การระบายสีลงบนไม้วีเนียร์ การพิมพ์ลายสกรีนบนผืนผ้า และเพิ่มเทคนิคใหม่ เช่น การแทรกผ้าตามรอยแตกของไม้วีเนียร์ รวมถึงการเย็บเป็นลวดลายบนไม้วีเนียร์เพื่อสร้างผิวสัมผัสและสร้างลายให้มีความแปลกใหม่ นอกจากนี้ได้เย็บวีเนียร์ ต่อกับผืนผ้า ทำให้สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็นแผ่นผืน โดยผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. แผ่นรองจาน 4 ชิ้น 2. ผ้าคาดโต๊ะ 1 ผืน 3. โคมไฟตั้งพื้น 1 อัน 4. ชุดศิลปะตกแต่งผนัง 1 ชิ้น ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอโดยตกแต่งผืนผ้าด้วยไม้วีเนียร์เหลือใช้จากโรงงาน เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการและมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบสิ่งทอ รวมถึงเป็นแนวทางใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่มีการผสมผสานระหว่างไม้และผ้าต่อไปในอนาคต
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อุไรวรรณ ปิติมณียากุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
uraiwanp2@yahoo.com
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-06-07
Date.Modified
2560-06-07
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว329ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218