ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของเศษด้ายไหมต่อสัณฐานวิทยาและสมบัติของโฟมพิลิยูริเทนชนิดแข็ง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของเศษด้ายไหมต่อสัณฐานวิทยาและสมบัติของโฟมพิลิยูริเทนชนิดแข็ง
Title.Alternative
Effect of yarn residues on morphology and properties of rigid polyurethane foam
Creator
มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์
Creator
จิรวดี มหาปทุม
Creator
วาสนา แสนบัวหลวง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
Subject
สารตัวเติม
Subject
โฟมโพลิยูริเธน
Subject
เศษด้ายไหม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2552
Date.Issued
2560-05-31
Date.Modified
2560-05-31
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-9512
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง 18, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2552) 67-79
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33