ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การเลือกกินอาหารของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มหญ้ารูซี่และถั่วฮามาต้า

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การเลือกกินอาหารของกระบือปลักสาวที่ปล่อยแทะเล็มหญ้ารูซี่และถั่วฮามาต้า
Title.Alternative
Diet selection of swamp buffalo heifers grazing ruzigrass and verano stylo
Creator
พิพัฒน์ สมภาร
Creator
สุพรชัย ฟ้ารี
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
Creator.Orgname
ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
Subject
กระบือ -- อาหาร
Subject
หญ้ารูซี
Subject
ถั่วฮามาต้า
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-05-16
Date.Modified
2560-05-16
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 28, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2553) 90-99
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65