ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การใช้เทคนิคประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวกุ้งระหว่างการอบแห้ง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การใช้เทคนิคประมวลผลภาพเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวกุ้งระหว่างการอบแห้ง
Title.Alternative
Application of image processing to analyse surface characteristics of shrimp during drying
Creator
ประสงค์ วิเศษสุนทร
Creator
กิตติชัย บรรจง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาสุขาภิบาลอาหาร
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร
Subject
กุ้ง -- การอบแห้ง
Subject
การประมวลผลภาพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-05-11
Date.Modified
2560-05-11
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 28, 2 (พ.ค.-ส.ค. 2553) 29-36
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77