ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ปัญหาการใช้งานระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการลา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ปัญหาการใช้งานระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการลา
Title.Alternative
Problems on the use of e-office in the application for leave by revenue officer
Creator
รวีวรรณ ชินะตระกูล
Creator
เลิศลักษณ์ กลิ่นหอม
Creator
สุภา เพ็ชรยิ้ม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Subject
ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
Subject
อินทราเน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2552
Date.Issued
2560-05-08
Date.Modified
2560-05-09
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
1685-3954
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 8, ฉบับที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 2552) 194-204
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77