ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีด้วยเทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้ด้วยสีธรรมชาติ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีด้วยเทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้ด้วยสีธรรมชาติ
Title.Alternative
Women's wear design by using woodblock printing with natural colors
Creator
เตชินี เจียมมั่นจิต
Subject
การออกแบบเครื่องแต่งกาย
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีด้วยเทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้ด้วยสีธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการทำสีพิมพ์ธรรมชาติจากผลมะเดื่ออุทุมพร ใบประดู่ และใบหูกวาง และเพื่อออกแบบลวดลายผ้าที่เกิดจากเทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้ด้วยสีธรรมชาติออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายสตรีที่ได้จากเทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้ด้วยสีธรรมชาติให้มีความสวยงาม โดยขั้นตอนการวิจัยจะเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสีธรรมชาติ เนื้อไม้ชนิดต่างๆ เพื่อที่จะนำไปทดลองทำสีพิมพ์ธรรมชาติจากผลมะเดื่อ ใบประดู่ และใบหูกวาง และค้นหาเนื้อไม้ที่เหมาะสมกับการนำมาทำเป็นบล็อกไม้พิมพ์ผ้า รวมถึงศึกษาแนวโน้มของเครื่องแต่งกายในอนาคต รสนิยม และพฤติกรรมในการใช้เครื่องแต่งกายของกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะสามารถออกแบบได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทดลองการทำสีพิมพ์และทำการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีด้วยเทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้ด้วยสีธรรมชาติ กำหนดชนิดของเนื้อผ้าที่นำมาใช้คือผ้าลินิน และผ้าลินินผสมฝ้าย ไม้ที่ใช้ทำเป็นบล็อกพิมพ์ผ้าคือไม้สัก ออกแบบลวดลายและโครงชุดโดยมีแรงบัลดาลใจมาจากลวดลายของธรรมชาติ คือ ใบไม้ และดอกหญ้า และใช้วิธีการปักเข้ามาผสมผสานเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ จากการทดลองเรื่องสีธรรมชาติสามารถสรุปได้ว่า ในการสกัดสีย้อม อัตราส่วนที่เหมาะสม ระหว่างวัตถุดิบกับน้ำคือ 1:5 ต้มจนกว่าน้ำจะเหลือประมาณ 1 ใน 5 ของทั้งหมดแล้วจึงตักกากออกในการนำสีย้อมมาทำเป็นสีพิมพ์ ความข้นของสีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อเทคนิคการพิมพ์บล็อกไม้โดยเลือกใช้แป้งมันเป็นสารข้น โดยอัตราส่วนของแป้งกับน้ำที่เหมาะสมคือ 1:10 และใช้สารช่วยให้สีติด คือสารส้มและเกลือแกง โดยในน้ำสี 1 ลิตร จะใช้สารส้ม 80 กรัม และเกลือแกง 200 กรัม ตามลำดับ นำมาน้ำสี สารส้ม และเกลือแกงผสมเข้าด้วยกัน จากนั้นนำขึ้นตั้งไฟแล้วใส่แป้งมันลงไปเป็นส่วนสุดท้าย เมื่อแป้งเริ่มเหนียวก็จะได้เป็นสีพิมพ์ ซึ่งหลังจากนำสีพิมพ์ไปพิมพ์ลายลงบนผ้าแล้วต้องนำผ้าไปนึ่งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 40 นาที หลังจากนึ่งให้นำผ้าไปแช่สารช่วยให้สีติด สารช่วยให้สีติดที่ใช้มี 3 ชนิด คือ คอปเปอร์ทูซัลเฟต (จุนสี) 3% โพแทสเซ๊ยมไดโครเมต 2% และเฟอรัสซัลเฟต (น้ำสนิม) 3% วิธีการใช้คือนำไปผสมน้ำตามอัตราส่วนข้างต้น คนให้ละลายเข้ากัน จากนั้นำผ้าลงแช่เป็นเวลา 15 นาที จึงค่อยนำผ้ามาซักล้างทำความสะอาด หลังจากการทดลอง ขั้นตอนถัดไปคือออกแบบและพัฒนาโครงชุดและลวดลายผ้า ทดลองนำลวดลายที่ออกแบบมาจัดวางลายลงบนโครงชุดผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะดูว่าแบบใดเป็นแบบที่ดีที่สุด จากนั้นนำลวดลายที่ออกแบบไปแกะบล็อกไม้ด้วยวิธีเลเซอร์คัท แล้วจึงผลิตชิ้นงานจริงโดยใช้บล็อกไม้กับสีพิมพ์ธรรมชาติที่ได้ผลิตขึ้นมาพิมพ์ลายลงบนผ้า เมื่อแล้วเสร็จจึงนำไปตัดเย็บและปักตามลำดับ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการมีดังนี้ 1.ชุดเดรสสายเดี่ยวยาว 1 ตัวใช้ผ้าลินินผสมฝ้าย พิมพ์ลาย และปักผสม 2.ชุดเดรสสายเดี่ยวสั้น 1 ตัวใช้ผ้าลินินผสมฝ้าย ย้อมสี พิมพ์ลาย และปักผสม 3.ชุดมินิเดรส 1 ตัว ใช้ผ้าลินิน พิมพ์ลาย และปักผสม 4.ชุด caftan ยาว 1 ตัวใช้ผ้าลินินผสมฝ้าย พิมพ์ลาย 5.ชุด caftan สั้น 2 ตัวใช้ผ้าลินินผสมฝ้าย ย้อมสี และพิมพ์ลาย 6.ผ้าคลุมไหล่ 2 ผืน ใช้ผ้าไหมจีน ย้อมสี และพิมพ์ลาย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ผ่องศรี รอดโพธิ์ทอง
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
krpongsr@kmitl.ac.th
Date.Created
2556
Date.Issued
2560-05-04
Date.Modified
2560-05-04
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ต677ค 2556
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60