ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอกันน้ำจากยางซิลิโคนเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอกันน้ำจากยางซิลิโคนเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม
Title.Alternative
Waterproof fabric products from wasted silicone
Creator
บดีศร สุกขีโชติ
Subject
สิ่งทอ -- การออกแบบ
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอกันน้ำจากยางซิลิโคนที่เหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางซิลิโคนเหลือใช้ โดยการนำยางซิลิโคนละลายลงบนผืนผ้า เป็นการเพิ่มคุณสมบัติให้ผ้าสามารถกันน้ำ และสร้างลวดลายด้วยการใช้สีจากตัวยางซิลิโคน จากการดำเนินการทดลองด้วยเทคนิคการละลายยางซิลิโคนด้วยความร้อน เป็นการเพิ่มทางเลือกของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยออกแบบภายใต้ขอบเขตดังนี้ 1. กระเป๋ากันน้ำจำนวน 2 ชิ้น 2. กระเป๋าสะพายข้างจำนวน 2 ชิ้น 3. กระเป๋าขาดเอวจำนวน 2 ชิ้น 4. รองเท้า จำนวน 2 ชิ้น รวมทั้งหมดในโครงการจำนวน 8 ชิ้น โดยกลุ่มเป้าหมายคือสตรี ช่วงวัยมัธยมถึงวัยทำงาน ฐานะปานกลางขึ้นไป มีความเป็นตัวของตัวเอง ยอมรับสิ่งแปลกใหม่ ต้องการความสวยงามและ โดดเด่นโดยสรุปผลการออกแบบ ได้ดังนี้ 1. สามารถนำเอาความงดงามและความโดดเด่นของยางซิลิโคนมาถ่ายทอดให้ผู้ใช้งานได้ใช้ และสัมผัสผ่านผลิตภัณฑ์ประเภทกระเป๋า และรองเท้า 2. ทำให้เกิดการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ โดยการนำมาพัฒนาและใช้ใหม่อย่างประสิทธิภาพ เกิดการกระตุ้นให้ผู้ผลิตรายอื่น และทำให้ผู้บริโภคมองเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวัสดุเหลือใช้ 3. สามารถใช้คุณสมบัติของยางซิลิโคน มาเคลือบผิวผ้าธรรมดาให้เป็นผ้าที่กันน้ำ เป็นทางเลือกใหม่ในการเลือกใช้วัสดุเหลือใช้เพื่อก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
อุไรวรรณ ปิติมณียากุล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-04-28
Date.Modified
2560-04-28
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. บ119ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118