ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบอุปกรณ์ดามนิ้วในรูปแบบของเครื่องประดับเพื่อการรักษาควบคู่กับสุนทรียภาพ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบอุปกรณ์ดามนิ้วในรูปแบบของเครื่องประดับเพื่อการรักษาควบคู่กับสุนทรียภาพ
Title.Alternative
Jewelry finger splint for treatment and aesthetic
Creator
พัฒน์ ภัทรพงศ์มณี
Subject
การออกแบบเครื่องประดับ
Subject
ศิลปะอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปะอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบอุปกรณ์ดามนิ้วในรูปแบบของเครื่องประดับเพื่อการศึกษาควบคู่กับสุทรียภาพ มุ้งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาความกังวลของผู้หญิงในสังคมเมืองที่มีต่อรูปลักษญ์ของอุปกรณ์ดามที่ใช้ทางการแพทย์ในปัจจุปัน อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เพื่อทำการรักษาบำบัดอาการเส้นเอ็น เส้นประสาท ซึ้งต้องใช้เวลาในการสวมใส่ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ้งรูปแบบของอุปกรณ์นั้น ทำออกมาให้เป็นในลักษณะของเครื่องประดับเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทำการศึกษาจากค่าเฉลี่ยขนาดของสรีระของนิ้วประชากรหญิงในประเทศไทย อุปกรณ์ดามที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ยังสามารถบรรเทาการเจ็บป่วยทางจิตใจอีกด้วย ภายหลังการรักษาเครื่องประดับเหล่านี้สามารถใช้งานเป็นเครื่องประดับในชิวิตประจำวัน ในด้านการผลิตใช้เทคโนโลยการสแกนสามมิติและการพิมพ์สามมิติ เพื่อให้เข้ากับสรีระของมือของผู้หญิงได้พอดี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาด้านออร์โธปิดิกส์ การทำตลาดของโครงการนี้ใช้การทำเครือข่ายพันธมิตรกับทางโรงพยาบาลและคลินิกที่มีการรักษาออร์โธปิดิกส์อย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้แก่อุปกรณ์ทางการแพทย์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ฐิติรัตน์ คัชมาตย์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-04-26
Date.Modified
2560-04-26
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. พ525ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218