ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การศึกษาผลตอบแทนของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดหลังระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การศึกษาผลตอบแทนของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดหลังระดมทุนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์
Title.Alternative
A study of the benefit for privately-held companies' ceos following and initial public offering
Creator
กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- วิจัย
Subject
The Stock Exchange of Thailand -- Research
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาบริหารธุรกิจเกษตร -- วิจัย
Description.Abstract
การศึกษาผลตอบแทนของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดหลังระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ ครั้งแรก พบว่าผู้บริหารได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นในปีที่มีการเปลี่ยนสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ผลการศึกษาสนับสนุนทฤษฎีเอเจนซ์ที่ว่าถ้าผู้บริหารของบริษัทลดส่วนได้ส่วนเสีย หรือส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัทจะมีแรงจูงใจที่ผู้บริหารจะไม่พยายามดำเนินงานที่เป็นประโยชน์มากที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
[254-]
Date.Issued
2560-04-25
Date.Modified
2560-04-25
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH HG5750.55.A3 ก724ก
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
ดินแดง (กรุงเทพมหานคร)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
บริหารธุรกิจเกษตร


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118