ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะทางทะเล ประเภทโลหะโดยใช้เทคนิคการกั้นสีดิสเพอสด้วยลวด และสร้างลวดลายบนผ้าทอผสมดิ้น

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะทางทะเล ประเภทโลหะโดยใช้เทคนิคการกั้นสีดิสเพอสด้วยลวด และสร้างลวดลายบนผ้าทอผสมดิ้น
Title.Alternative
Textile products design from marine debris using wire blocking disperse dyes technique and track pattern on lace fabric
Creator
ภัทรวดี ศิริรัตน์
Subject
สิ่งทอ -- การออกแบบ
Subject
การออกแบบผลิตภัณฑ์
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากขยะทางทะเลประเภทโลหะด้วยเทคนิคการกันสีดิสเพอสด้วยลวดและสร้างลวดลายบนผ้าทอผสมดิ้น เป็นโครงการออกแบบลายผ้าด้วยการพิมพ์ Heat transfer printing ซึ่งเป็นการถ่ายโอนสีและลายจากกระดาษ สู่ผ้า สีที่ใช้คือสีดีสเพอสเป็นสีที่ สามารถกลายเป็นไอได้เมื่อถูกความร้อน การระเหิดนี้จะทำให้เกิดการถ่ายโอนสีหรือภาพจาก กระดาษสู่ผ้า เมื่อลวดที่เป็นโลหะได้รับความร้อนจึงมีการแผ่ความร้อนจึงทำให้เกิดการไล่สีที่ขอบของลวดลายที่กั้นบนผืนผ้า ทำให้ลวดลายดูน่าสนใจ ซํ่งการสกรนไม่สามารถทำได้ โครงการนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทดลองและนำเสนอความหลากหลายของการพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิคการ กันสีดีสเพอสด้วยลวด ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบลวดลาย และวิธีการสร้างลวดลายจากลวด และเพื่อออกแบบสิ่งทอโดยผู้วิจัยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยลวดที่ใช้ได้นำมาจากวัสดุที่เป็นโลหะที่ในกิจกรรมการประมง เช่น อวน และลวดต่างๆ ที่เป็นขยะซํ่งเก็บจากในทะเล จึงคำนึงถึงการผลิต เวลา และของเสียที่จะเกิดขึ้น ด้วยคุณสมบัติการคงตัวและอ่อนตัวของลวด จึงทำให้สามารถดัดลวดให้เกิดรูปทรงที่ต้องการ นอกจากนี้ยังทำให้เกิด Texture และสีบนผ้าที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังนำเทคนิคการกัดดิ้นออกจากผ้าบนผ้าทอผสมดิ้นนำมาใช้ร่วมด้วย เพราะเป็นเทคนิคที่น่าสนใจ และยิ่งทำให้เทคนิคการกันลวด มีความแปลกใหม่และหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการทำให้การควบคุมลวดลายที่บริเวณที่ต้องการกัดดิ้นออกทำได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาทดลองการดัดลวดในรูปแบบต่างๆ การใช้ลวดที่มีขนาดต่างๆ กัน การใช้สีดีสเพอสและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการเปลี่ยนวิธีการต้มเพื่อกัดดิ้นออกเป็นวิธีการนื้งแทน โครงการนี้เป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Active Waer โดยมีแรงบันดาลใจใน การออกแบบลวดลายจาก แสงลูมิเนสเซนซ์ ซํ่งเป็นรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงกับที่งเทคนิคการกัน ลวด และเทคนิคสร้างลวดลายบนผ้าทอผสมดิ้น แล้วนำมาออกแบบลวดลายบนผ้าแต่ละผืน สามารถสรุปขอบเขตชิ้นงานออกแบบเครื่องแต่งกาย 1 คอลเลคชั่นในโครงการได้ดังนี้ เดรสสัน 2 ชุด เสื้อแขนยาวมีฮูด 1 ตัว เสื้อแขนสั้นมีฮูด 2 ตัว เสื้อกล้าม 1 ตัว กางเกงขายาว1ชุด กระเป้าสะพาย 1 ใบ กระเป้าถือทรงสี่เหลี่ยม 2 ใบ จากการออกแบบสามารถออกแบบลวดลายโดยดึงลักษณะเด่นของการกันสีดีสเพอสด้วย ลวดและสร้างลวดลายบนผ้าทอผสมดิ้น มาใช้ได้ทำให้เกิดมีความน่าสนใจดูทันสมัยแปลกใหม่ และ มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ปาณสาร สุขสงวน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kspanasa@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-04-25
Date.Modified
2560-04-25
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ภ373ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70