ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกอาหารอิสลามสำเร็จรูปครบวงจร ภายใต้ตราสินค้าฟารีดา

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกอาหารอิสลามสำเร็จรูปครบวงจร ภายใต้ตราสินค้าฟารีดา
Title.Alternative
Packaing and graphic design of Halal food intergrated for Fareeda
Creator
รตินันท์ บวรศิวมนต์
Subject
การออกแบบกราฟิก
Subject
บรรจุภัณฑ์ -- การออกแบบ
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์และกราฟิกอาหารอิสลามสำเร็จรูปครบวงจร ภายใต้ตราสินค้าฟารีดา มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์อาหารอิสลามในรูปแบบแนวคิดของอิสลามร่วมสมัยทั้งด้านของโครงสร้างและภาพลักษณ์ เพื่อขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคกลุ่มคนทั่วไปและผู้บริโภคกลุ่มคนมุสลิมที่มีวิถีชีวิตแบบคนเมืองในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ออกแบบปรับปรุงอัตลักณษ์และภาพลักษณ์ของตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และกราฟิกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแผนทางการตลาดของทางตราสินค้า ในการดำเนินการออกแบบเริ่มจากการศึกษาโครงสร้างของตราสินค้าและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ศึกษาในด้านต่างๆของตราสินค้าฟารีดา เพื่อการวางโครงสร้างของตราสินค้าให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกับการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ทำความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการ ตัวสินค้า และผู้บริโภค เพื่อที่จะนำไปสู่การออกแบบที่ตอบจุดประสงค์และแนวความคิดทางการออกแบบ จากนั้นจึงทำการออกแบบโดยคำนึงถึงโครงสร้างของตราสินค้า ภาพลักษณ์ที่ต้องการนำเสนอและเป็นไปตามกรอบแนวความคิดทางการออกแบบ และความต้องการ พฤติกรรมของผู้บริโภค จากผลการออกแบบจึงเกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการจัดหมวดหมู่ของสินค้าที่มีการคิดคำนึงเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย มีรูปทรง รูปลักษณ์ที่เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตราสินค้า และกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารถึงความมีคุณค่ารากเหง้าของอิสลาม โดยอยู่บนพื้นฐานการดำเนินการผลิตภายใต้ตราสินค้าฟารีดา ที่ดำเนินการอยู่เดิมและยังสามารถนำแนวคิดนี้ไปพัฒนาใช้ร่วมกับสินค้าที่มีอยู่เดิมหรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
พิมพ์ปราโมทย์ อุไรรงค์
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kupimpra@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-04-24
Date.Modified
2560-04-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ร153ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118