ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> แก้วเซรามิกได้จากแก้วขวดโซดาและเถ้าปาล์มน้ำมัน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
แก้วเซรามิกได้จากแก้วขวดโซดาและเถ้าปาล์มน้ำมัน
Title.Alternative
Glass-ceramics derived from soda bottle glass and oil palm ash
Creator
ดนุพล ตันนโยภาส
Creator
รัตติกาล สุริยะ
Creator
สุชาติ จันทรมณีย์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
Subject
กลาสเซรามิก -- การผลิต
Subject
ซินเทอริง
Subject
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
Subject
เศษแก้ว
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2560-04-24
Date.Modified
2560-04-24
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-9512
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ 23, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2557) 1-16
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20