ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
Title.Alternative
Moving and maintenance equipment for superbike
Creator
สรวิศ มลิพันธ์
Subject
จักรยานยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Subject
ศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
วิทยานิพนธ์ฉบับบนี้ เป็นโครงการออกแบบอุปกรณ์การเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ ที่เริ่มมาจากการสนใจในพฤติกรรมของผู้ใช้รถจักรยายยนต์ขนาดใหญ่ในปัจจุบันที่มีปัญหาในเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่เนื่องด้วยขนาดของรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่มีหลายขนาด อีกทั้งยังมีน้ำหนักมาก จึงทำให้มีอุปสรรคในการจอดและเคลื่อนย้ายในพื้นที่บริเวณจำกัด เช่น บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก ลานจอดรถขนาดเล็ก และร้านตกแต่งซ่อมบำรุงที่มีพื้นที่อย่างจำกัด อีกทั้งรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่บางประเภทมีส่วนคอบังคับเลี้ยวที่มีวงเลี้ยวแคบทำให้ไม่สารถกลับรถหรือตีวงเลี้ยวได้ในพื้นที่แคบ ซึ่งแนวโน้มความต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้ มีความต้องการมากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัญหาราคาที่ดินในปัจจุบันมีราคาสูงมาก ส่งผลให้ปัจจุบันบ้านพักอาศัยมีขนาดเล็ก จึงมีพื้นที่ในการจอดหรือจัดเก็บรถจักรยานยนต์มีจำกัด การจอดรถจักรยานยนต์จึงเป็นอุปสรรค์ต่อการใช้พื้นที่ภายในบ้าน ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ สามารถแก้ไขได้โดยโครงการออกแบบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่จะนำการออกแบบมาพัฒนาและปรับใช้การออกแบบอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาการเคลื่อนย้ายและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ภายในพื้นที่พักอาศัยและสถานประกอบการให้ได้ดียิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของผู้ขับขี่และใช้งานรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมบัติ ตั้งสถิตยางกูร
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
ktsombat@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-04-20
Date.Modified
2560-04-20
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ส341ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Descipline
ศิลปอุตสาหกรรม
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34