ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ Oasis Box Greenland and Lumpini Link

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ Oasis Box Greenland and Lumpini Link
Title.Alternative
Oasis Box Greenland and Lumpini Link
Creator
สุธนัย สร้อยทอง
Subject
โรงแรม -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
สถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ในการทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะ OASIS BOX GREENLAND AND LUMPINI LINK มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญโรงแรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเป็นรูปแบบตู้คอนเทรนเนอร์ (green contrainer) การออกแบบที่คำนึงถึงหลักกรีนดีไซน์ กลุ่มเป้าหมายเป็น วัยรุ่น คนทำงานที่มีรายได้แล้ว (flashpacker) อายุ 22-40 ช่วงอายุของคนที่ชอบการท่องเที่ยวอย่างมีสไตล์เน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก มีความยืดหยุ่นสูงในการใช้จ่าย จึงเป็นคนในวัยทำงานมาเที่ยวเพื่อมาพักผ่อนจากความเครียด หรือมาหาเพื่อนเที่ยว ใช้พื้นที่ทำงานแบบ working space ตอบสนองความต้องการที่แปลกใหม่ เพิ่มช่องทางทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในวิถีแบบคนทำงานในกรุงเทพ และเป็นพื้นที่ที่ให้พนักงานออฟฟิตมาใช้พื้นที่พักผ่อนหรือทำกิจกรรมสัมมนาที่เน้นบรรยากาศแบบได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบพักผ่อนในสวนเพื่อให้ธรรมชาติเป็นตัวขับเคลื่อนการพักผ่อนและการทำงานที่ดี ร่วมถึงการปลูกฝั่งและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเอาไว้ให้คงอยู่ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างคนกับธรรมชาติ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ทรงชม จุลาสัย
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kcsongch@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-04-20
Date.Modified
2560-04-20
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ส782ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมและการวางแผน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.233.239.20