ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ชนิดการแพร่กระจายและโครงสร้างชุมชน ของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ที่อาศัยในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณหาดหินของ อ.ประทิว จ.ชุมพร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ชนิดการแพร่กระจายและโครงสร้างชุมชน ของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ที่อาศัยในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณหาดหินของ อ.ประทิว จ.ชุมพร
Title.Alternative
Species composition, distribution and community structure of intertidal rocky shore macrobenthos in Pathiew, Chumporn
Creator
มณฑล แก่นมณี
Creator
สุจิตรา สมัครามัญ
Creator
นิภาวรรณ บุศราวิช
Creator
ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง
Creator.Orgname
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง อ.เมือง จ.ชุมพร
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
Subject
สัตว์หน้าดิน -- การแพร่กระจาย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-04-03
Date.Modified
2560-04-03
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 28, 1 (2553) 1-10
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
ปะทิว (ชุมพร)
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118