ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การถ่ายยีน flavanone 3-hydroxylase (F3H) ด้วยเทคนิค RNA interference (RNAi) เข้าสู่บัวหลวง (Nelumbo nucifera Geartn.) โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การถ่ายยีน flavanone 3-hydroxylase (F3H) ด้วยเทคนิค RNA interference (RNAi) เข้าสู่บัวหลวง (Nelumbo nucifera Geartn.) โดยใช้เครื่องยิงอนุภาค
Title.Alternative
RNAi-Mediated silencing of the flavanone 3-hydroxylase gene into Nelumbo nucifera Geartn. using particle bombardment
Creator
ชาตรี กอนี
Creator
สุเม อรัญนารถ
Creator
นงลักษณ์ เภรินทวงค์
Creator
กัญจนา แซ่เตียว
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Subject
บัวหลวง -- วิจัย
Subject
แอนโทไซยานินส์
Subject
ยีน
Subject
การแสดงออกของยีน
Subject
ฟลาวาโนนทรีไฮดรอกซีเลส
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2559
Date.Issued
2560-03-30
Date.Modified
2560-03-30
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 34, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2559) 1-9
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218