ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Impingement jet สำหรับกุ้งแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Impingement jet สำหรับกุ้งแช่แข็งที่มีคุณภาพสูง
Title.Alternative
Impingement jet freezing process development for high quality frozen shrimp
Creator
พิสิฐ วงศ์สง่าศรี
Creator
วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
Creator.Orgname
กองอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง กลุ่มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Subject
กุ้งแช่แข็ง
Subject
ชีววิทยาการเยือกแข็ง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2555
Date.Issued
2560-03-28
Date.Modified
2560-03-28
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 30, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2555) 22-30
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65