ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> รายงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2538 เรื่องการป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus F.) โดยใช้พืชสมุนไพรบางชนิด

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
รายงานโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2538 เรื่องการป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus F.) โดยใช้พืชสมุนไพรบางชนิด
Title.Alternative
Cowpea weevil (Callosobruchus maculatus F.) control by using some medicinal plants
Creator
มยุรา สุนย์วีระ
Subject
ถั่วเขียว -- โรคและศัตรูพืช -- วิจัย
Subject
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม -- วิจัย
Subject
พืชกำจัดแมลง -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช -- วิจัย
Description.Abstract
การทดสอบพืชสมุนไพร 13 ชนิด (แก้ว ชาไก่ด่าง คึ่นไช่ ชบา น้อยหน่า พลู แพงพวยฝรั่ง ยาสูบ รำเพย รัก ละหุ่ง เลียน และสีเสียด) และน้ำมันพืช 7 ชนิด (นํ้ามันข้าวโพด นํ้ามันงา นํ้ามันดอกคำฝอย นํ้ามันถั่วเหลือง นํ้ามันมะกอก น้ำมันรำ และนํ้ามันละหุ่ง) ที่มีผลในการป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียว (Callosobruchus maculatus F.) ในสภาพห้องปฏิบัติการ อุณหภูมิเฉลี่ย 29.7 + 1.2 °ซ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 81.8 + 5.5% โดยใช้พืชสมุนไพรบดละเอียดคลุกเมล็ดถั่วเขียว ในอัตราพืชสมุนไพร 0.5-1 กรัม ต่อเมล็ดถั่วเขียว 10 กรัม นํ้ามันพืช 0.01 มล. ต่อเมล็ดถั่วเขียว 10 กรัม ใส่ตัวเต็มวัยด้วงถั่วเขียวอายุ 2 วัน จำนวน 10 คู่ (เพศผู้ : เพศเมีย = 1:1) พบว่าละหุ่ง + น้อยหน่า ละหุ่ง + เลียน และยาสูบ สามารถยับยั้งการพักไข่ของด้วงถั่วเขียวได้ดีที่สุด โดยไข่ไม่สามารถฟักเป็นตัวหนอนได้ รองลงมา ได้แก่ เลียน น้อยหน่า น้ำมันรำ น้ำมันละหุ่ง น้ำมันงา นํ้ามันถั่วเหลือง เลียน นํ้ามันข้าวโพด นํ้ามันดอกคำฝอย และนํ้ามันมะกอก ส่วน รำเพย พูล ขาไก่ด่าง แพงพวยฝรั่ง รัก สีเสียด แก้ว คึ่นไช่ และชบา ให้ผลในการป้องกันกำจัดด้วงถั่วเขียวได้ไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลองเปรียบเทียบ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2538
Date.Issued
2560-03-24
Date.Modified
2560-03-24
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH SB608.M8 ม188ร
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33