ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของการคลุกเชือ้ไรโซเบียมและการใส่ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบภายหลังการเก็บเกี่ยว

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของการคลุกเชือ้ไรโซเบียมและการใส่ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วแลบแลบภายหลังการเก็บเกี่ยว
Title.Alternative
Effects of Rhizobium inoculation and chemical fertilizer application on Lablab Bean (Lablab purpureus (L.) Sweet.)
Creator
ชื่นจิต แก้วกัญญา
Creator
วัชราภรณ์ ภาสตโรจน์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
Subject
ถั่ว -- เมล็ดพันธุ์
Subject
ปุ๋ยเคมี
Subject
ไรโซเบียม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2555
Date.Issued
2560-03-24
Date.Modified
2560-03-24
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 30, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2555) 8-16
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.174.225.82