ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ปัญหา ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ปัญหา ของผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
Title.Alternative
Problem analysis of non-comformed food products from Thai community product standards
Creator
อษฎา เล่งเวหาสถิตย์
Creator
กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาสุขาภิบาลอาหาร
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Subject
ผลิตภัณฑ์อาหาร -- มาตรฐาน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2554
Date.Issued
2560-03-23
Date.Modified
2560-03-23
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 29, ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2554) 85-95
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70