ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของอุณหภูมิ ภาชนะบรรจุ และระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อความมีชีวิต และ องค์ประกอบน้ำมันของเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของอุณหภูมิ ภาชนะบรรจุ และระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อความมีชีวิต และ องค์ประกอบน้ำมันของเมล็ดพันธุ์สบู่ดำ
Title.Alternative
Effect of temperature, container and storage duration on viability and oil components of physic nut seed
Creator
สุปราณี งามประสิทธิ์
Creator
สุนันทา จันทกูล
Creator
อิสรา สุขสถาน
Creator
สุเทวี ศุขปราการ
Creator
สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สถานีวิจัยสุวรรณวาจกกสิกิจ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร คณะเกษตร พืชวิชาพืชไร่นา
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร คณะเกษตร พืชวิชาพืชไร่นา
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร คณะเกษตร พืชวิชาพืชสวน
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์
Subject
สบู่ดำ (พืช) -- เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
Subject
พืชให้น้ำมันจากเมล็ด
Subject
เมล็ดพันธุ์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2554
Date.Issued
2560-03-20
Date.Modified
2560-03-20
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 29, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 79-89
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118