ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ความสัมพันธ์ระหว่างสีฝักในระหว่างการพัฒนากับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ปอเทือง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ความสัมพันธ์ระหว่างสีฝักในระหว่างการพัฒนากับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
Title.Alternative
Relationships between pod color during development and seed quality of Sunn Hemp (Crotalaria juncea L.)
Creator
พิทยา พรหมสุข
Creator
ขวัญจิตร สันติประชา
Creator
วัลลภ สันติประชา
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
Subject
ปอเทือง -- วิจัย
Subject
เมล็ดพันธุ์ -- คุณภาพ
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2554
Date.Issued
2560-03-17
Date.Modified
2560-03-17
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 29, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) 27-36
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65