ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะดิจิทัลดีท็อกแคมป์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเสนอแนะดิจิทัลดีท็อกแคมป์
Title.Alternative
Interior architecture design for digital detox camp, Kanchanaburi
Creator
วรรณลีลา ชูสกุล
Subject
สถานตากอากาศเพื่อสุขภาพ -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
สถานพักผ่อนหย่อนใจ -- การออกแบบตกแต่ง
Subject
การตกแต่งภายใน
Subject
สถาปัตยกรรมภายในและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในและการวางแผน -- ปริญญานิพนธ์
Description.Abstract
ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีสร้างความสะดวกสบายให้ชีวิตเราเป็นอย่างมาก ทั้งในทาง ด้านอุตสาหกรรม การคมนาคม การสื่อสารต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวเราที่สุดในยุคนี้เห็นจะเป็นโซเชียสมีเดีย เพราะ นอกจากจะทำให้เราสามารถอัพเดทข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังทำให้การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น เป็นไปได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรูในสื่งที่สนใจร่วมกันได้ และยังมี ประโยชน์อีกนานับประการที่เราได้รับจากการใช้งานโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยแอแบคโพลล์ในปี 2555 พบว่าตัวเลขของประซากรไทย ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งตัวเลขเหล่านี้มีผลต่อทั้งทางด้านพฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ของผูใช้งานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งพฤติกรรมการเสพติดโซเชียสมีเดียหรือเสพติดหน้าจอ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นี้ เมื่อมากไปนอกจากจะส่งผลเสียต่อทางด้านสุขภาพแล้ว ยังทำให้สมรรถภาพในการทำงานแย่ลง อีกทั้งยังอาจส่งผลไปถึงการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยเซ่นกัน นอกจากนี้ งานวิจัย ของดร.อีแธน ครอส จิตแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาพบว่าโซเชียลมีเดียเซ่น Facebook และ Twitter สามารถทำให้คนเรารู้สีกเป็นทุกข์ได้ เนื่องจากเราจะเปรียบเทียบชีวิตเรากับเพื่อน ๆ ใน โซเชียลตลอดเวลา และบางครั้งก็นำมาซึ่งอารมณ์และความรู้สึกน้อยเนื้อตํ่าใจนำไปสู่ความรู้สึกเศร้าได้ ดิจิทัล ดีฑ็อกซ์ เป็นโปรแกรมการฟื้นฟูอาการเสพติดเทคโนโลยีที่มืหลายวิธีการให้เลือก โดย โปรแกรมนื้จะเน้นไปที่การปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในแบบองค์รวม ทั้งพฤติกรรมทางกายไปพร้อมๆ กับการ ปรับภาวะจิตใจภายใน และจากผลกระทบข้างต้น จึงเป็นที่มาของโครงการดิจิตอล ดีฑ็อกซ์ แคมปี แอน รีสอร์ท เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน รวมทั้งเป็นพื้นที่สำหรับสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ตีระหว่างผู้คน สิ่งแวดล้อม รอบตัว รวมทั้งตัวเองในการลดทอนพฤติกรรมดังกล่าว และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสมดุลใหม่ให้กับ ชีวิต เหตุผลสนับสนุนโครงการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้มืผู้ใช้งานอย่าง กว้างขวาง แต่ใน ขณะเดียวกันผู้ใช้งานบางกลุ่มกลับได้รับผลกระทบจากการใช้งานในปริมาณที่มากเกินไป และส่งผลเสียต่อ ด้านต่าง ๆ ในชีวิต โครงการนื้จึงเป็นสถานที่ที่จะปรับเปลี่ยน และลดทอนพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อสร้าง สมดุลและปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตนเอง ผู้อื่น รวมทั้งกับเครื่องมือสื่อสารในระยะยาว อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ สำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่มืพฤติกรรมดังกล่าวได้มืโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างอื่นแล้วนำไป ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไปได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
ญาณินทร์ รักวงศ์วาน
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kryanin@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-03-14
Date.Modified
2560-03-14
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ว257ค 2558
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Thesis.Department
สถาปัตยกรรมและการวางแผน
Thesis.Descipline
สถาปัตยกรรมภายใน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118