ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> คุณสมบัติของวัสดุห่อผลและผลที่มีต่อบรรยากาศรอบผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
คุณสมบัติของวัสดุห่อผลและผลที่มีต่อบรรยากาศรอบผลน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อง
Title.Alternative
Properties of Bagging Materials and Its Affected on Surrounded Atmosphere of Annona Hybrid 'Phetch Pakchong' Fruits
Creator
กวิศร์ วานิชกุล
Creator
จริญญา มั่นคง
Creator
เรืองศักดิ์ กมขุนทด
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นครราชสีมา สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ สถานีวิจัยปากช่อง
Subject
น้อยหน่า -- การห่อหุ้ม
Subject
วัสดุห่อผล
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-03-10
Date.Modified
2560-03-10
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 28, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2553) 65-73
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118