ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> รายงานโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2545 เรื่องสถาปัตยกรรมแมทช์เมคกิ้งเอเจนท์แบบกระจาย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
รายงานโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2545 เรื่องสถาปัตยกรรมแมทช์เมคกิ้งเอเจนท์แบบกระจาย
Title.Alternative
Distributed matchmaking agent architecture
Creator
ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์
Subject
แมทช์เมคกิ้งเอเจนท์ -- วิจัย
Subject
สจล. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้นำเสนอการปรับปรุงเทคโนโลยีแมทช์เมคกิ้งเอเจนท์ซึ่งเป็นเอเจนท์ที่ทำหน้าที่ค้นหาเอเจนท์ที่สามารถให้บริการที่เหมาะสมกับเอเจนท์หนึ่งซึ่งกำลังมองหาบริการที่เหมาะสมจากเอเจนท์อื่น ได้ โดยเสนอสถาปัตยกรรมใหม่ที่ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดความสามารถในการปรับขยายขนาด (scalability) ซึ่งทำให้เอเจนท์ประเภทนี้ยังไม่สามารถนำไปใช้งานในระบบเอเจนท์ใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากแต่สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะกับระบบเอเจนท์ขนาดย่อม แนวทางแก้ไขที่ได้นำเสนอ ได้แก่ การพัฒนาแมทซ์เมคกิ้งเอเจนท์เป็นระบบกระจาย โดยแบ่งงานตามโดเมนของบริการที่ร้องขอเข้ามาแทน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างการทำงานแบบลำดับชั้น สถาปัตยกรรมที่พัฒนาขึ้นนี้จะถูกนำไปทดสอบด้วยการพัฒนาเอเจนท์ขึ้นมาทดสอบจริง เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมนี้จะช่วยทำให้สามารถนำเทคโนโลยีแมทช์เมคกิ้งเอเจนท์ไปใช้กับระบบที่ใหญ่ขึ้นได้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2546
Date.Issued
2560-03-06
Date.Modified
2560-03-06
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH QA76.76.I58 ภ365ร
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60