ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การแปลงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยภาษาจาวาให้เข้าสู่แผนภาพยูเอ็มแอลโดยใช้มาตรฐานเอ็กซ์เอ็มไอ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การแปลงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยภาษาจาวาให้เข้าสู่แผนภาพยูเอ็มแอลโดยใช้มาตรฐานเอ็กซ์เอ็มไอ
Title.Alternative
An approach for transforming Java code to UML diagrams with XMI standard
Creator
บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
Subject
จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์) -- วิจัย
Subject
ยูเอ็มแอล (วิทยาการคอมพิวเตอร์) -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ -- วิจัย
Description.Abstract
งานวิจัยนี้ เสนอวิธีการการแปลงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยภาษาจาวาให้เข้าสู่แผนภาพ ยูเอ็มแอล ตามหลักการเชิงวัตถุโดยใช้มาตรฐานเอ็กซ์เอ็มไอ ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับการ แลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นสื่อกลางในกระบวนการแปลงซึ่งกำหนดโดยองค์กรโอเอ็มจี ซึ่งเป็นหน่วยงาน กำหนดมาตรฐานของภาษายูเอ็มแอลและมาตรฐานเอ็กช์เอ็มไอ การแปลงนี้จะเป็นไปในลักษณะ ของกระบวนการวิศวกรรมแบบย้อนกลับ โดยงานวิจัยจัดทำขึ้นโดยกำหนดใช้มาตรฐานภาษา โปรแกรมจาวา รุ่นที่ 1.2 และภาษายูเอ็มแอล รุ่นที่ 1.4 เป็นมาตรฐาน สำหรับงานวิจัยนี้
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2547
Date.Issued
2560-03-02
Date.Modified
2560-03-02
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH QA76.73.J38 บ496ก
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218