ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์ค่าบูลวิปเอฟเฟคสำหรับระบบคลังสินค้าแบบกระจายในโซ่อุปทาน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์ค่าบูลวิปเอฟเฟคสำหรับระบบคลังสินค้าแบบกระจายในโซ่อุปทาน
Title.Alternative
Analysis of bullwhip effect for decentralized-warehouse system in supply chain
Creator
สุพรรณษา ฟองเอม
Creator
กิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
Subject
การจัดการคลังสินค้า
Subject
ส่วนแบ่งทางการตลาด
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2558
Date.Issued
2560-02-28
Date.Modified
2560-02-28
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 32, ฉบับที่ 4 (ธ.ค. 2558) 25-30
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77