ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสร้างสรรค์พื้นที่เว้นว่างในงานสถาปัตยกรรมกุฏิสงฆ์คณะ 8 วัดกลางวรวิหาร จ.สมุทรปราการ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสร้างสรรค์พื้นที่เว้นว่างในงานสถาปัตยกรรมกุฏิสงฆ์คณะ 8 วัดกลางวรวิหาร จ.สมุทรปราการ
Title.Alternative
Spatial Organization of the Buddhist Monks' Quarters at Wat Klangvoraviharn, Samutprakan province
Creator
วัชรี วัชรสินธุ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม
Subject
กุฏิ
Subject
ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม)
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2551
Date.Issued
2560-02-28
Date.Modified
2560-02-28
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 6 (2551) 19-30
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
สมุทรปราการ
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33