ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การหาภาวะที่เหมาะสมในการสลายสีย้อมชนิดแอซิดด้วยปฏิกิริยาโฟโตเฟนตันบนตัวเร่งปฏิกิริยา Fe/Al2O3

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การหาภาวะที่เหมาะสมในการสลายสีย้อมชนิดแอซิดด้วยปฏิกิริยาโฟโตเฟนตันบนตัวเร่งปฏิกิริยา Fe/Al2O3
Title.Alternative
Optimization of acid dye degradation by Photo-Fenton reaction over Fe/Al2O3 catalyst
Creator
ณัฐฏวรรธ ธนประดิษฐกุล
Creator
วิมลพร เอี่ยมอมรพันธ์
Creator
กิติโรจน์ หวันตาหลา
Creator
สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์
Creator
อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Subject
สีย้อมและการย้อมสี
Subject
ปฏิกิริยาโฟโตเฟนตัน
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2555
Date.Issued
2560-02-27
Date.Modified
2560-02-27
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 29, ฉบับที่ 2 (มิ.ย. 2555) 42-47
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.188.89