ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โครงการสาธิตอนุรักษ์เรือนไทยในพื้นที่คลองอ้อมนนท์จังหวัดนนทบุรี : ศูนย์ข้อมูลชุมชนวัดบางอ้อยช้าง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
โครงการสาธิตอนุรักษ์เรือนไทยในพื้นที่คลองอ้อมนนท์จังหวัดนนทบุรี : ศูนย์ข้อมูลชุมชนวัดบางอ้อยช้าง
Title.Alternative
Demonstration project to conserve the Thai house in Nonthaburi OM Canal area : Wat Bang Oy Chang Community Data Center
Creator
วัชรี วัชรสินธุ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Subject
เรือนไทย -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
Subject
ศูนย์ข้อมูลชุมชนวัดบางอ้อยช้าง -- ไทย -- นนทบุรี
Subject
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม -- ไทย -- นนทบุรี
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2551
Date.Issued
2560-02-27
Date.Modified
2560-02-27
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 7 (2551) 42-51
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
นนทบุรี
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.179.5