ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ผลของปรากฏการณ์ การกองตัวกันต่อการเคลื่อนที่ ของเม็ดวัสดุบนผิว อิสระขณะเกิดปรากฏการณ์การหมุนวนของระบบวัสดุเม็ดกลมเชิง 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ผลของปรากฏการณ์ การกองตัวกันต่อการเคลื่อนที่ ของเม็ดวัสดุบนผิว อิสระขณะเกิดปรากฏการณ์การหมุนวนของระบบวัสดุเม็ดกลมเชิง 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่ง
Title.Alternative
Effect of the heaping on the particle movement on the free surface during convection of 2-D Granular material system under vertically vibration
Creator
สกนธ์ คล่องบุญจิต
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
Subject
การเคลื่อนที่ (กลศาสตร์)
Subject
วัสดุเม็ดกลม
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-02-20
Date.Modified
2560-02-20
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 27, ฉบับที่ 4 (ธ.ค. 2553) 31-36
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.168.65