ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสร้าง FPGA ของการแปลงโคไซน์ไม่ต่อเนื่อง 2 มิติ สําหรับการบีบอัดภาพ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การสร้าง FPGA ของการแปลงโคไซน์ไม่ต่อเนื่อง 2 มิติ สําหรับการบีบอัดภาพ
Title.Alternative
FPGA Implementation of fast 2D-DCT for image compression
Creator
ธนกร สุขใส
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
Subject
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Subject
การแปลงโคไซน์ไม่ต่อเนื่อง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-02-20
Date.Modified
2560-02-20
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 27, ฉบับที่ 4 (ธ.ค. 2553) 1-6
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60