ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> เศรษฐกิจของการบริโภคแบบจำลองทางเศรษฐมิติของการบริโภคไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา กระบี่ และตรัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
เศรษฐกิจของการบริโภคแบบจำลองทางเศรษฐมิติของการบริโภคไบโอดีเซลในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา กระบี่ และตรัง
Title.Alternative
Econometric models of biodiesel consumption in Southern Thailand: a case study in Songkhla, Krabi and Trang provinces
Creator
อยุทธ์ นิสสภา
Creator
ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2554
Date.Issued
2560-02-16
Date.Modified
2560-02-16
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0857-0108
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปีที่ 29, ฉบับที่ 3-1 (ก.ย.-ธ.ค. 2554) 86-95
Language
tha
Coverage.Spatial
กระบี่
Coverage.Spatial
สงขลา
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
ตรัง
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70