ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สูญเสียในสภาวะน้ำท่วม

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่สูญเสียในสภาวะน้ำท่วม
Title.Alternative
Building structures which survive in a flooded environment
Creator
ณรงค์ มณฑปใหญ่
Creator
อัครเดช ครุฑพุ่ม
Creator
สมชาย ศรีสมพงษ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
Subject
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก -- ผลกระทบจากน้ำท่วม
Subject
การกัดกร่อนจากคลอไรด์
Subject
อาคาร -- การออกแบบและการสร้าง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-02-06
Date.Modified
2560-02-06
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 12, 10 (2553) 39-56
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.95.63.218