ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การสร้างแบรนด์ หรือ ชื่อเสียงที่ดีของมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อความภักดีต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา: กรณีศึกษา กลุ่มวิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การสร้างแบรนด์ หรือ ชื่อเสียงที่ดีของมหาวิทยาลัย ที่มีผลต่อความภักดีต่อมหาวิทยาลัยของนักศึกษา: กรณีศึกษา กลุ่มวิชานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Title.Alternative
The influence of University's branding or reputation on customer loyalty: the case of Communication Arts and Design Department, KMITL
Creator
กิตติชัย เกษมศานติ์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการถ่ายภาพ
Subject
ความภาคภูมิใจในสถาบัน
Subject
ค่านิยมทางการศึกษา
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -- นักศึกษา
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-02-06
Date.Modified
2560-02-06
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-5134
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 12, 10 (2553) 1-15
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34