ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชนกลุ่มน้อยในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชนกลุ่มน้อยในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ : ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวพม่าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย
Title.Alternative
The minority group management strategy in local development for the sustainable human security : a case study of the Burmese Labor Group in the upper southern province of Thailand 2013, AD
Creator
นิรุตติ สุทธินนท์
Creator
ธัญยธรณ์/กนลา สุขพานิช-ขันทปราบ
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Subject
การพัฒนาชุมชน
Subject
ความมั่นคงของมนุษย์
Subject
แรงงาน -- พม่า
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2560-01-30
Date.Modified
2560-01-30
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
1685-3954
Identifier.Bibliographic Citation
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2557) 183-190
Language
tha
Coverage.Spatial
ไทย
Coverage.Spatial
ภาคใต้
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.162.151.77