ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> อิทธิพลของความถี่ของการให้น้ำและปริมาณน้ำที่ต่อลักษณะทางเสรีวิทยาบางประการของตะไคร้

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
อิทธิพลของความถี่ของการให้น้ำและปริมาณน้ำที่ต่อลักษณะทางเสรีวิทยาบางประการของตะไคร้
Title.Alternative
Effect of water deficit on some physiological characteristic of two lemon glass cultivars
Creator
รัฐศาสตร์ จันทรเสนา
Subject
ตะไคร้.
Subject
เทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สมยศ เดชภิรัตนมงคล
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา
Contributor.Email
kdsomyot@kmitl.ac.th
Date.Created
2547
Date.Issued
2560-01-24
Date.Modified
2560-01-24
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ร361อ 2547
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
เทคโนโลยีการผลิตพืช
Thesis.Descipline
พืชไร่
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.33