ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การตกผลึกร่วมแว็กซ์/คาร์ดานอลในน้ำมันจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ปรับสภาพ

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
การตกผลึกร่วมแว็กซ์/คาร์ดานอลในน้ำมันจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ปรับสภาพ
Title.Alternative
Wax/cardanol co-precipitation in treated cashew nut shell liquid
Creator
เศรษฐการ พรมศิริ
Creator
สุรัตน์ อารีรัตน์
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
Subject
คาร์ดานอล
Subject
การตกผลึก
Subject
ฟีนอล
Subject
น้ำมันเมล็ดมะม่วงหิมพานต์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2552
Date.Issued
2560-01-23
Date.Modified
2560-01-23
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง 26, 2 (มิ.ย. 2552) 37-42
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.226.244.70