ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การทดสอบเครื่องมือและอาหารแบบง่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การทดสอบเครื่องมือและอาหารแบบง่ายเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Title.Alternative
Testing of simple equipments and media for plant tissue culture.
Creator
สุรชัย ปุสสวงษ์.
Subject
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช.
Subject
พืชสวน -- ปริญญานิพนธ์.
Subject
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ภาควิชาพืชสวน -- ปริญญานิพนธ์.
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
สุเม อรัญนารถ
Contributor.Role
อาจารย์ที่ปรึกษา.
Contributor.Email
kasumau@kmitl.ac.th
Date.Created
2540
Date.Issued
2560-01-17
Date.Modified
2560-01-17
Type
ปริญญานิพนธ์/KMITL E-Thesis
Format
application/pdf
Source.CallNumber
ปพ. ส847ก 2540
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.DegreeName
วิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์)
Thesis.Level
ปริญญาตรี
Thesis.Faculty
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Thesis.Department
พืชสวน
Thesis.Descipline
พืชสวน
Thesis.Grantor
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

34.201.9.19