ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> การวิเคราะห์การดีดกลับในการดัดงอรูปตัววีของแผ่นโลหะสแตนเลสโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
การวิเคราะห์การดีดกลับในการดัดงอรูปตัววีของแผ่นโลหะสแตนเลสโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
Title.Alternative
An analysis of springback in V-Die bending of stainless sheet by finite element method
Creator
กฤชพล ประภาพันธ์
Creator
สมชัย นรเศรษฐ์โศภณ
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Subject
ไฟไนต์เอลิเมนต์
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2560-01-12
Date.Modified
2560-01-12
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 31, ฉบับที่ 3 (ก.ย. 2557) 31-36
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.136.36