ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> กรอบงานวิจัย : ผลกระทบของความสูญเสียเนื่องจากความต้องการของงานสูงกว่าความสามารถในการทำงานของคนงานก่อสร้าง

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
กรอบงานวิจัย : ผลกระทบของความสูญเสียเนื่องจากความต้องการของงานสูงกว่าความสามารถในการทำงานของคนงานก่อสร้าง
Title.Alternative
Research framework : impact of loss due to task demand exceeded capability of construction workers
Creator
นาถ สุขศีล
Creator
วชรภูมิ เบญจโอฬาร
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Subject
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
Subject
คนงานก่อสร้าง
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2560-01-12
Date.Modified
2560-01-12
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 31, ฉบับที่ 3 (ก.ย. 2557) 7-12
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.226.36.60