ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> โมเดลการกระจายคลื่นวิทยุของระบบไวร์เลสแลนมาตรฐาน IEEE 802.11b/g สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
โมเดลการกระจายคลื่นวิทยุของระบบไวร์เลสแลนมาตรฐาน IEEE 802.11b/g สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคาร
Title.Alternative
Outdoor propagation prediction models for WLAN standard IEEE 802.11b/g
Creator
นุชนาฎ ทิพกองลาด
Creator
พิเชฐ ม่วงนวล
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
Creator.Orgname
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
Subject
คลื่นวิทยุ
Subject
เครือข่ายเฉพาะที่ไร้สาย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2553
Date.Issued
2560-01-05
Date.Modified
2560-01-05
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง 27, 2 (มิ.ย. 2553) 1-6
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.159.51.118