ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> สาเหตุความล่าช้าระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์และก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

ยืมหนังสือ
 

Title
สาเหตุความล่าช้าระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์และก่อสร้างกำแพงทึบน้ำในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน
Title.Alternative
Cause of delay during tunnel and diaphragm wall construction in a subway project
Creator
ปริชาติ ชูบ่อฝ้าย
Creator
สุนีรัตน์ กุศลาศัย
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาบริหารการก่อสร้าง
Creator.Orgname
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาบริหารการก่อสร้าง
Subject
รถไฟฟ้า -- วิจัย
Subject
อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน -- วิจัย
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Date.Created
2557
Date.Issued
2559-12-30
Date.Modified
2559-12-30
Type
บทความ/KMITL E-Article
Format
application/pdf
Identifier.ISSN
0125-1724
Identifier.Bibliographic Citation
วิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 31, ฉบับที่ 2 (มิ.ย. 2557) 55-60
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.228.10.34