ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เอกสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -> วงจรสร้างสัญญาณอลวนแบบปีกผีเสื้อความถี่สูง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

คะแนนหนังสือ :
ให้คะแนน  

อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
 

Title
วงจรสร้างสัญญาณอลวนแบบปีกผีเสื้อความถี่สูง : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
Title.Alternative
High-frequency chaotic butterfly attractor circuit
Creator
กฤดากร กล่อมการ
Subject
เครื่องกำเนิดสัญญาณ -- วิจัย
Subject
ระบบไร้ระเบียบ -- วิจัย
Subject
สจล. -- วิจัย
Subject
สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย
Description.Abstract
ในงานวิจัยนี้เป็นการสร้างสัญญาณอลวนที่ความถี่สูงแบบปีกผีเสื้อ สำหรับใช้งานการกวนความถี่หรือการสร้างสัญญาณสุ่ม ในการสร้างเพื่อจดสิทธิงานวิจัยเสนอการวงจรกำเนิดความถี่แบบ Colpitt ร่วมกับวงจรสร้างสัญญาณกึ่งสุ่มโดยใช้วงจรคูณแบบสวิซท์เป็นตัวขยายให้เป็น 2 ปีก โครงสร้างของวงจรสามารถสร้างได้ตั้งแต่ ความถี่ย่าน HF ไปจีนถึงระดับ 1GHz
Publisher
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. สำนักหอสมุดกลาง
Publisher.Place
กรุงเทพมหานคร
Publisher.Email
library@kmitl.ac.th
Contributor
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Contributor.Role
ผู้ให้ทุน
Date.Created
2557
Date.Issued
2559-12-29
Date.Modified
2559-12-29
Type
งานวิจัยสถาบัน/KMITL E- Research
Format
application/pdf
Source.CallNumber
RCH ก273ว 2557
Language
tha
Rights
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Thesis.Faculty
คณะวิศวกรรมศาสตร์


แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

54.243.17.113